www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com

Taboleiro de Anuncios e Edictos

Categorías

 • 24 xan 2019

  Convocatoria do Proceso Selectivo para a cobertura, por Funcionario/a Interino/a, dun posto de traballo de Técnico de Administración Xeral

  http://sede.vilanovadearousa.gal/public/publications/list/transparency/OFERTA-EMPREGO-PUBLICO/details/2442420 [+]

  Alcaldía
 • 19 dec 2018

  Anuncio [Posta en marcha da Sede Electrónica do concello]

  Comunícase que a partires do día 02 de xaneiro de 2019, a Sede Electrónica do Concello de Vilanova de Arousa, á que se acede a través do enderezo sede.vilanovadearousa.gal, estará plenamente operativa... [+]

 • 07 dec 2018

  Anuncio

  Deslinde das Parcelas de Titularidade Municipal situadas na praia de As Sinas con referencias catastrais 36061A031003530000LJ e 36061A031003540000LE. [+]

 • 28 set 2018

  Bando

  Elección Xuíz de Paz Titular do Concello de Vilanova de Arousa para o período comprendido entre os anos 2017 e 2021, nos termos previstos na Lei 6/1985, do 1 de xullo, Orgánica do Poder Xudicial. [+]

  Alcaldía
 • 13 xul 2018

  Anuncio

  Información Pública do Expediente de Legalización e Ampliación das instalacións da empresa Adegas Gran Vinum na parcela con referencia catastral 36061A021005020000LP. [+]

  Urbanismo
 • 19 xuñ 2017

  Bando

  Relación de Autorizacións Municipais e Normativa para a realización das tradicionais Fogueiras de San Xoan e San Pedro. [+]

  Alcaldía
 • 31 mar 2017

  Anuncio

  Mofificación Puntual Nº 19 das Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal (Modificación da Ordenanza Nº 2). [+]

  Urbanismo
 • 30 mar 2017

  Bando

  Elección Xuíz de Paz Titular do Concello de Vilanova de Arousa para o período comprendido entre os anos 2017 e 2021, nos termos previstos na Lei 6/1985, do 1 de xullo, Orgánica do Poder Xudicial. [+]

  Alcaldía