Taboleiro de anuncios do Concello Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico do Concello gl Convocatoria do Proceso Selectivo para a cobertura, por Funcionario/a Interino/a, dun posto de traballo de Técnico de Administración Xeral 2019-01-23T23:00:00Z 2019-01-23T23:00:00Z http://sede.vilanovadearousa.gal/public/publications/list/transparency/OFERTA-EMPREGO-PUBLICO/details/2442420 2019-01-23T23:00:00Z Anuncio [Posta en marcha da Sede Electrónica do concello] 2018-12-18T23:00:00Z 2018-12-18T23:00:00Z Comunícase que a partires do día 02 de xaneiro de 2019, a Sede Electrónica do Concello de Vilanova de Arousa, á que se acede a través do enderezo sede.vilanovadearousa.gal, estará plenamente operativa para os procedementos que figuren catalogados na mesma. 2018-12-18T23:00:00Z Anuncio 2018-12-06T23:00:00Z 2018-12-06T23:00:00Z Deslinde das Parcelas de Titularidade Municipal situadas na praia de As Sinas con referencias catastrais 36061A031003530000LJ e 36061A031003540000LE. 2018-12-06T23:00:00Z Bando 2018-09-27T22:00:00Z 2018-09-27T22:00:00Z Elección Xuíz de Paz Titular do Concello de Vilanova de Arousa para o período comprendido entre os anos 2017 e 2021, nos termos previstos na Lei 6/1985, do 1 de xullo, Orgánica do Poder Xudicial. 2018-09-27T22:00:00Z Anuncio 2018-07-12T22:00:00Z 2018-07-12T22:00:00Z Información Pública do Expediente de Legalización e Ampliación das instalacións da empresa Adegas Gran Vinum na parcela con referencia catastral 36061A021005020000LP. 2018-07-12T22:00:00Z Bando 2017-06-18T22:00:00Z 2017-06-18T22:00:00Z Relación de Autorizacións Municipais e Normativa para a realización das tradicionais Fogueiras de San Xoan e San Pedro. 2017-06-18T22:00:00Z Anuncio 2017-03-30T22:00:00Z 2017-03-30T22:00:00Z Mofificación Puntual Nº 19 das Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal (Modificación da Ordenanza Nº 2). 2017-03-30T22:00:00Z Bando 2017-03-29T22:00:00Z 2017-03-29T22:00:00Z Elección Xuíz de Paz Titular do Concello de Vilanova de Arousa para o período comprendido entre os anos 2017 e 2021, nos termos previstos na Lei 6/1985, do 1 de xullo, Orgánica do Poder Xudicial. 2017-03-29T22:00:00Z