Expedientes de Contratación Estas son as últimas entradas publicadas gl [1] - Acondicionamento de Zona Recreativa e Ximnasio ao aire libre en O Terrón 2020-02-03T23:00:00Z 2020-02-03T23:00:00Z Expedientes de Contratación [2020]. 2020-02-03T23:00:00Z [2] - Contrato de Subministro de Acceso a Internet sobre Fibra Óptica de Banda Ancha para Rede Pública Wifi Municipal 2020-02-03T23:00:00Z 2020-02-03T23:00:00Z Expedientes de Contratación [2020].] 2020-02-03T23:00:00Z [3] - Contrato do Servizo de Cafetería do Centro Socio Comunitario de Vilanova de Arousa 2020-02-19T23:00:00Z 2020-02-19T23:00:00Z Expedientes de Contratación [2020]. 2020-02-19T23:00:00Z [4] - Contrato Menor de Obra de Mellora da Seguridade Vial na Estrada Vella 2020-01-28T23:00:00Z 2020-01-28T23:00:00Z Expedientes de Contratación [2020]. 2020-01-28T23:00:00Z [5] - Subministro de Equipamento en O Terrón. 2020-02-10T23:00:00Z 2020-02-10T23:00:00Z Expedientes de Contratación [2020]. 2020-02-10T23:00:00Z [6] - Contrato Menor de Obra de Acondicionamento e Subministro de Parques Infantís en Cálago 2020-03-01T23:00:00Z 2020-03-01T23:00:00Z Expedientes de Contratación [2020]. 2020-03-01T23:00:00Z [01] - Construcción de Paseo Marítimo en As Sinas 2019-01-27T23:00:00Z 2019-01-27T23:00:00Z Expedientes de Contratación [2019]. 2019-01-27T23:00:00Z [02] - Reforzo de Firme en Caleiro 2019-01-27T23:00:00Z 2019-01-27T23:00:00Z Expedientes de Contratación [2019]. 2019-01-27T23:00:00Z [03] - Contrato Menor de Obras de Pavimentación en Vilanova de Arousa 2019-02-10T23:00:00Z 2019-02-10T23:00:00Z Expedientes de Contratación [2019]. 2019-02-10T23:00:00Z [04] - Contrato Menor de Obras de Pavimentación en Corón 2019-02-10T23:00:00Z 2019-02-10T23:00:00Z Expedientes de Contratación [2019]. 2019-02-10T23:00:00Z [05] - Contrato Menor de Obras de Ampliación e Mellora de Instalacións Deportivas de Tremoedo 2019-02-10T23:00:00Z 2019-02-10T23:00:00Z Expedientes de Contratación [2019]. 2019-02-10T23:00:00Z [06] - Contrato de Subministro de Sistema de Vixiancia mediante Cámaras de Video 2019-03-27T23:00:00Z 2019-03-27T23:00:00Z Expedientes de Contratación [2019]. 2019-03-27T23:00:00Z [07] - Subministro de Nova Infraestrutura Hardware e Licenzas Software para o Centro de Proceso de Datos (CPD) do Concello de Vilanova de Arousa 2019-04-07T22:00:00Z 2019-04-07T22:00:00Z Expedientes de Contratación [2019]. 2019-04-07T22:00:00Z [08] - Servizo de Axuda no Fogar 2019-04-22T22:00:00Z 2019-04-22T22:00:00Z Expedientes de Contratación [2019]. 2019-04-22T22:00:00Z [09] - Contrato de Subministro de Electricidade por Lotes para os distintos Servizos e Dependencias do Concello de Vilanova de Arousa 2019-06-09T22:00:00Z 2019-06-09T22:00:00Z Expedientes de Contratación [2019]. 2019-06-09T22:00:00Z [10] - Contrato de Obras de Substitución do Céspede Artificial no Campo de Fútbol de O Terrón 2019-07-14T22:00:00Z 2019-07-14T22:00:00Z 2019-07-14T22:00:00Z [11] - Contrato Menor de Obras de Pavimentación de Camiños en Varias Parroquias 2019-07-17T22:00:00Z 2019-07-17T22:00:00Z Expedientes de Contratación [2019]. 2019-07-17T22:00:00Z [12] - Contrato Menor de Obras de Reforzo do Firme en Avda. do Recheo 2019-07-17T22:00:00Z 2019-07-17T22:00:00Z Expedientes de Contratación [2019]. 2019-07-17T22:00:00Z [13] - Contrato Menor de Iluminación do Parque Xulio Camba 2019-07-21T22:00:00Z 2019-07-21T22:00:00Z Expedientes de Contratación [2019]. 2019-07-21T22:00:00Z [14] - Subministro de Nova Infraestrutura Hardware e Licenzas Software para o Centro de Proceso de Datos (CPD) do Concello de Vilanova de Arousa (Novo Procedemento) 2019-07-22T22:00:00Z 2019-07-22T22:00:00Z Expedientes de Contratación [2019]. 2019-07-22T22:00:00Z [15] - Contrato Menor de Obra de Mellora da Accesibilidade e Subministro de Equipamento de Centro Sociocomunitario 2019-07-23T22:00:00Z 2019-07-23T22:00:00Z Expedientes de Contratación [2019]. 2019-07-23T22:00:00Z [16] - Contrato Menor de Obras de Pavimentación dos Campos da Festa de Baión e Caleiro 2019-07-30T22:00:00Z 2019-07-30T22:00:00Z Expedientes de Contratación [2019]. 2019-07-30T22:00:00Z [17] - Contrato Menor de Obra de Mellora da Accesibilidade e Instalación de Ascensor en Edificio Multiusos 2019-08-26T22:00:00Z 2019-08-26T22:00:00Z Expedientes de Contratación [2019]. 2019-08-26T22:00:00Z [18] - Bases polas que se rexerá a poxa para a concesión do posto fixo Nº 18 da Praza de Abastos de Vilanova de Arousa 2019-09-16T22:00:00Z 2019-09-16T22:00:00Z Expedientes de Contratación [2019] 2019-09-16T22:00:00Z [19] - Contrato Subministro de Vehículo Eléctrico para Policía Local 2019-10-08T22:00:00Z 2019-10-08T22:00:00Z Expedientes de Contratación [2019] 2019-10-08T22:00:00Z [20] - Contrato Menor de Obra de Conservación da estructura metálica da Pasarela de O Terrón 2019-10-17T22:00:00Z 2019-10-17T22:00:00Z Expediente de Contratación [2019] 2019-10-17T22:00:00Z [21] - Contrato Menor de Obras de Acondicionamento de Camiños en varias parroquias de Vilanova de Arousa 2019-10-17T22:00:00Z 2019-10-17T22:00:00Z Expediente de Contratación [2019] 2019-10-17T22:00:00Z