Taboleiro de anuncios do Concello Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico do Concello gl Anuncio 2022-03-27T22:00:00Z 2022-03-27T22:00:00Z <div> Consulta Pública Sobre o Regulamento do Servizo Público do Albergue Municipal para Peregrinos do Concello de Vilanova de Arousa. </div> 2022-03-27T22:00:00Z Modificación Puntual Nº 23 das Relacións de Postos de Traballo do Persoal Funcionario e Laboral 2022-03-14T23:00:00Z 2022-03-14T23:00:00Z <div> Modificación Puntual Nº 23 das Relacións de Postos de Traballo do Persoal Funcionario e Laboral. </div> 2022-03-14T23:00:00Z Listaxes de Facturas que se Inclúen no Expediente de Prescrición e que se fai Público a Efectos de Presentar Alegacións ou Reclamacións no Prazo de 15 Días, de Acordo co Extracto Publicado no BOP de Pontevedra de Data 16/12/2021. 2021-12-15T23:00:00Z 2021-12-15T23:00:00Z <div> Listaxes. </div> 2021-12-15T23:00:00Z Estudo de Detalle para a Reforma de Vivenda Unifamiliar Encostada en PB+ PA 2021-12-01T23:00:00Z 2021-12-01T23:00:00Z <div align="left"> <span>O Concello de Vilanova de Arousa está tramitando o estudio de detalle solicitado para a reforma de vivenda unifamiliar en Praza da Pastoriza 5, Vilanova de Arousa.</span> </div> <div align="left"> <span>De conformidade co disposto nos artigos 80.2 da Lei 2/2016, do 16 de febreiro, do Solo de Galicia, e 194.2 do Decreto 143/2016, de 22 de setembro, que aproba o Regulamento da Lei do Solo, se somete o documento a información pública durante un prazo de un (1) mes a contar dende o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia e nun </span><span>&nbsp;</span><span>dos xornais de maior difusión da provincia de Pontevedra.</span> </div> <span>O expediente poderá ser consultado na área de urbanismo do Concello, sita na Casa Consistorial, 3ª planta (Praza do Concello núm. 1), de luns a venres, agás festivos, en horario de 09:00 a 13:00h, e na Sede Electrónica do Concello de Vilanova de Arousa no apartado de “Taboleiro de Anuncios” &gt; “Urbanismo”.</span> 2021-12-01T23:00:00Z Resolución de Concesión Definitiva das Axudas para a Reactivación Económica e Social 2021-07-27T22:00:00Z 2021-07-27T22:00:00Z <div> Anuncio de Resolución Definitiva. </div> 2021-07-27T22:00:00Z Modificación Puntual nº2 do Plan Parcial do Polígono Industrial de Tremoedo 2021-07-05T22:00:00Z 2021-07-05T22:00:00Z <div> O Concello de Vilanova de Arousa está tramitando a Modificación Puntual Nº2 do Plan Parcial do Polígono Industrial de Tremoedo para a reforma puntual da ordenación urbanística e da regulación normativa. </div> <div> De Conformidade co disposto nos artigos 75.1.a) da Lei 2/2016, do 16 de febreiro, do Solo de Galicia, e 186.1.a) do Decreto 143/2016, de 22 de setembro, que aproba o Regulamento da Lei do Solo, se somete o documento a información pública durante un prazo de dous (2) meses a contar dende o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia e en un dos xornais de maior difusión da provincia de Pontevedra. Entre a documentación está incluída proposta de Convenio Urbanístico de Planeamento conforme artigo 168 da Lei 2/2016, do 16 de febreiro, do Solo de Galicia (LSG). </div> <div> O expediente poderá ser consultado na área de urbanismo do Concello, sita na Casa Consistorial, 3ª planta (Praza do Concello núm.1), de luns a venres, agás festivos, en horario de 9:00 a 13:00h, e na Sede Electrónica do Concello de Vilanova de Arousa no apartado de "Taboleiro de Anuncios"&gt;"Urbanismo" </div> 2021-07-05T22:00:00Z Anuncio 2020-11-18T23:00:00Z 2020-11-18T23:00:00Z <div> Inicio do Obradoiro de Emprego "Mar de Santiago". </div> 2020-11-18T23:00:00Z Anuncio 2020-11-17T23:00:00Z 2020-11-17T23:00:00Z <div> Zona de Concentración Parcelaria de Baión (Vilanova de Arousa - Pontevedra). Exposición pública de Proxecto de Obras. </div> 2020-11-17T23:00:00Z Bando Covid-19 (16/03/2020) 2020-03-15T23:00:00Z 2020-03-15T23:00:00Z Bando Covid-19 (16/03/2020). 2020-03-15T23:00:00Z Bando Covid-19 (13/03/2020) 2020-03-12T23:00:00Z 2020-03-12T23:00:00Z Bando Covid-19 (13/03/2020). 2020-03-12T23:00:00Z Modificación Puntual nº 18 das Normas Subsidiarias do Planeamento Municipal para a redelimitación do núcleo rural de Deiro de Arriba 2020-03-10T23:00:00Z 2020-03-10T23:00:00Z <div> <span>O Concello de Vilanova de Arousa está iniciando a tramitación da Modificación Puntual nº 18 das Normas Subsidiarias do Planeamento Municipal para a redelimitación do núcleo rural de Deiro de Arriba.</span> </div> <div> </div> <div> <span>De conformidade co disposto nos artigos 78.2 a) da Lei 2/2016, do 16 de febreiro, do Solo de Galicia, e 191.1 a) do Decreto 143/2016, de 22 de setembro, que aproba o Regulamento da Lei do Solo, se somete o documento a información pública durante un prazo de dous (2) meses a contar dende o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia e dous dos xornais de maior difusión da provincia de Pontevedra. </span> </div> <div> </div> <div> <span>O expediente poderá ser consultado na área de urbanismo do Concello, sita na Casa Consistorial, 3ª planta (Praza do Concello núm. 1), de luns a venres, agás festivos, en horario de 09:00 a 13:00h, e na sede electrónica do Concello de Vilanova de Arousa no apartado de “Taboleiro de Anuncios”.</span> </div> 2020-03-10T23:00:00Z Modificación Puntual nº 24 das Normas Subsidiarias do Planeamento Municipal para a redelimitación do núcleo rural de A Torre 2020-03-10T23:00:00Z 2020-03-10T23:00:00Z <div> <span>O Concello de Vilanova de Arousa está iniciando a tramitación da Modificación Puntual nº 24 das Normas Subsidiarias do Planeamento Municipal para a redelimitación do núcleo rural de A Torre.</span> </div> <div> </div> <div> <span>De conformidade co disposto nos artigos 78.2 a) da Lei 2/2016, do 16 de febreiro, do Solo de Galicia, e 191.1 a) do Decreto 143/2016, de 22 de setembro, que aproba o Regulamento da Lei do Solo, se somete o documento a información pública durante un prazo de dous (2) meses a contar dende o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia e dous dos xornais de maior difusión da provincia de Pontevedra. </span> </div> <div> </div> <div> <span>O expediente poderá ser consultado na área de urbanismo do Concello, sita na Casa Consistorial, 3ª planta (Praza do Concello núm. 1), de luns a venres, agás festivos, en horario de 09:00 a 13:00h, e na sede electrónica do Concello de Vilanova de Arousa no apartado de “Taboleiro de Anuncios”.</span> </div> 2020-03-10T23:00:00Z Modificación Puntual nº 23 das Normas Subsidiarias do Planeamento Municipal para a redelimitación do Núcleo Rural de Fonsín 2019-12-22T23:00:00Z 2019-12-22T23:00:00Z <div> <span>O Concello de Vilanova de Arousa está iniciando a tramitación da Modificación Puntual nº 23 das Normas Subsidiarias do Planeamento Municipal para a redelimitación do Núcleo Rural de Fonsín.</span> </div> <div> </div> <div> <span>De conformidade co disposto nos artigos 78.2 a) da Lei 2/2016, do 16 de febreiro, do Solo de Galicia, e 191.1 a) do Decreto 143/2016, de 22 de setembro, que aproba o Regulamento da Lei do Solo, se somete o documento a información pública durante un prazo de dous (2) meses a contar dende o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia e dous dos xornais de maior difusión da provincia de Pontevedra. </span> </div> <div> </div> <div> <span>O expediente poderá ser consultado na área de urbanismo do Concello, sita na Casa Consistorial, 3ª planta (Praza do Concello núm. 1), de luns a venres, agás festivos, en horario de 09:00 a 13:00h, e na sede electrónica do Concello de Vilanova de Arousa no apartado de “Taboleiro de Anuncios”.</span> </div> 2019-12-22T23:00:00Z Anuncio Aprobación Definitiva Modif. Puntual Nº 20 R.P.T. 2019-11-21T23:00:00Z 2019-11-21T23:00:00Z Anuncio Aprobación Definitiva Modif. Puntual Nº 20 R.P.T. 2019-11-21T23:00:00Z Anuncio 2019-10-13T22:00:00Z 2019-10-13T22:00:00Z MODIFICACIÓN DE TARIFAS DE ORDENANZAS FISCAIS 2019-10-13T22:00:00Z Anuncio 2019-10-13T22:00:00Z 2019-10-13T22:00:00Z MODIFICACIÓN PARCIAL DO REGULAMENTO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL 2019-10-13T22:00:00Z