headerheader-400header-800

Data e Hora Oficial

A Data e Hora Oficial da Sede electrónica é un dos requirimentos básicos para o Rexistro Electrónico de Documentos, Escritos e Comunicacións, xa que rexerá o cómputo de prazos imputables tanto á Cidadanía como ás Administracións Públicas.

A data e hora oficial do rexistro electrónico desta Sede será a proporcionada polo Real Instituto e Observatorio da Armada, sendo esta a seguinte:


La fecha y hora oficial es la siguiente:

12/12/2018 18:45:46

Sincronizar