Actas Plenos Estas son as últimas entradas publicadas gl 2011 2018-12-02T23:00:00Z 2018-12-02T23:00:00Z Actas das Sesións Ordinarias e Extraordinarias dos Plenos da Corporación Municipal (2011). 2018-12-02T23:00:00Z 2012 2018-12-02T23:00:00Z 2018-12-02T23:00:00Z Actas das Sesións Ordinarias e Extraordinarias dos Plenos da Corporación Municipal (2012). 2018-12-02T23:00:00Z 2013 2018-12-02T23:00:00Z 2018-12-02T23:00:00Z Actas das Sesións Ordinarias e Extraordinarias dos Plenos da Corporación Municipal (2013). 2018-12-02T23:00:00Z 2014 2018-12-02T23:00:00Z 2018-12-02T23:00:00Z Actas das Sesións Ordinarias e Extraordinarias dos Plenos da Corporación Municipal (2014). 2018-12-02T23:00:00Z 2015 2018-12-02T23:00:00Z 2018-12-02T23:00:00Z Actas das Sesións Ordinarias e Extraordinarias dos Plenos da Corporación Municipal (2015). 2018-12-02T23:00:00Z 2016 2018-12-02T23:00:00Z 2018-12-02T23:00:00Z Actas das Sesións Ordinarias e Extraordinarias dos Plenos da Corporación Municipal (2016). 2018-12-02T23:00:00Z 2017 2018-12-02T23:00:00Z 2018-12-02T23:00:00Z Actas das Sesións Ordinarias e Extraordinarias dos Plenos da Corporación Municipal (2017). 2018-12-02T23:00:00Z 2018 2018-11-05T23:00:00Z 2018-11-05T23:00:00Z Actas das Sesións Ordinarias e Extraordinarias dos Plenos da Corporación Municipal (2018). 2018-11-05T23:00:00Z 2019 2019-03-25T23:00:00Z 2019-03-25T23:00:00Z Actas das Sesións Ordinarias e Extraordinarias dos Plenos da Corporación Municipal (2019). 2019-03-25T23:00:00Z 2020 2020-07-20T22:00:00Z 2020-07-20T22:00:00Z Actas das Sesións Ordinarias e Extraordinarias dos Plenos da Corporación Municipal (2020). 2020-07-20T22:00:00Z 2021 2021-05-31T22:00:00Z 2021-05-31T22:00:00Z Actas das Sesións Ordinarias e Extraordinarias dos Plenos da Corporación Municipal (2021). 2021-05-31T22:00:00Z