Información Trimestral sobre Contratos Menores Estas son as últimas entradas publicadas gl 2018 2018-12-12T23:00:00Z 2018-12-12T23:00:00Z Informe Trimestral de Contratos Menores do Concello de Vilanova de Arousa [2018]. 2018-12-12T23:00:00Z 2019 2019-05-05T22:00:00Z 2019-05-05T22:00:00Z Informe Trimestral de Contratos Menores do Concello de Vilanova de Arousa [2019]. 2019-05-05T22:00:00Z 2020 2020-06-17T22:00:00Z 2020-06-17T22:00:00Z Información Trimestral de Contratos Menores do Concello de Vilanova de Arousa [2020] 2020-06-17T22:00:00Z 2021 2021-04-19T22:00:00Z 2021-04-19T22:00:00Z Información Trimestral de Contratos Menores do Concello de Vilanova de Arousa [2021] 2021-04-19T22:00:00Z 2022 2022-07-20T22:00:00Z 2022-07-20T22:00:00Z Información Trimestral de Contratos Menores do Concello de Vilanova de Arousa [2022] 2022-07-20T22:00:00Z 2023 Información Trimestral de Contratos Menores do Concello de Vilanova de Arousa [2023]