Formularios de Solicitude Estas son as últimas entradas publicadas gl [URB-OVP-001] - Instancia de Solicitude 2021-03-03T23:00:00Z 2021-03-03T23:00:00Z [URB-OVP-001] - Solicitude de Ocupación de Vía ou Espazo Público Municipal. 2021-03-03T23:00:00Z [POL-OVP-002] - Solicitude de Ocupación de Vía ou Espazo Público Municipal para a celebración de Eventos ou Festas Populares 2019-03-27T23:00:00Z 2019-03-27T23:00:00Z Instancia de Solicitude. 2019-03-27T23:00:00Z [RX001] - Instancia Xeral 2018-12-31T23:00:00Z 2018-12-31T23:00:00Z Instancia de Solicitude Xeral. 2018-12-31T23:00:00Z [URB-ACT-001] - Instancia de Solicitude 2020-08-03T22:00:00Z 2020-08-03T22:00:00Z [URB-ACT-001] - Solicitude de Licenza de Actividades. 2020-08-03T22:00:00Z [URB-ACT-002] - Instancia de Solicitude 2020-08-03T22:00:00Z 2020-08-03T22:00:00Z [URB-ACT-002] - Comunicación Previa de Inicio dunha Actividade. 2020-08-03T22:00:00Z [URB-ACT-003] - Instancia de Solicitude 2020-08-03T22:00:00Z 2020-08-03T22:00:00Z [URB-ACT-003] - Comunicación Previa de cambio de Titularidade dunha Actividade. 2020-08-03T22:00:00Z [URB-ACT-004] - Instancia de Solicitude 2020-08-03T22:00:00Z 2020-08-03T22:00:00Z [URB-ACT-004] - Modelo de Certificado de Acreditación Técnica de Cumprimento da Normativa Vixente Aplicable ás Actividades Suxeitas a Comunicación Previa e Cambio de Titularidade de Actividades ou Servizos 2020-08-03T22:00:00Z [URB-CPO-001] - Instancia de Solicitude 2019-03-25T23:00:00Z 2019-03-25T23:00:00Z [URB-CPO-001] - Comunicación Previa de Obras e Usos Sen Acreditación Técnica. 2019-03-25T23:00:00Z [URB-CPO-002] - Instancia de Solicitude 2019-03-26T23:00:00Z 2019-03-26T23:00:00Z [URB-CPO-002] - Comunicación Previa de Obras e Usos Con Acreditación Técnica 2019-03-26T23:00:00Z [URB-CPO-003] - Instancia de Solicitude 2019-03-26T23:00:00Z 2019-03-26T23:00:00Z Instancia de Solicitude. 2019-03-26T23:00:00Z [URB-CPO-004] - Instancia de Solicitude 2020-07-14T22:00:00Z 2020-07-14T22:00:00Z [URB-CPO-004] - Obras para Edificacions Auxiliares (Galpons). 2020-07-14T22:00:00Z [URB-LIC-001] - Instancia de Solicitude 2020-07-14T22:00:00Z 2020-07-14T22:00:00Z [URB-LIC-001] - Obras e Outros Actos ou Usos do Solo e Subsolo. 2020-07-14T22:00:00Z [URB-LIC-002] - Instancia de Solicitude 2020-07-14T22:00:00Z 2020-07-14T22:00:00Z [URB-LIC-002] - Obras de Demolición. 2020-07-14T22:00:00Z [URB-LIC-003] - Instancia de Solicitude 2020-07-14T22:00:00Z 2020-07-14T22:00:00Z [URB-LIC-003] - Primeira Ocupación ou Utilización dun Edificio. 2020-07-14T22:00:00Z [URB-LIC-004] - Instancia de Solicitude 2020-07-14T22:00:00Z 2020-07-14T22:00:00Z [URB-LIC-004] - Parcelación, Segregación e Outros Actos de División de Terreos. 2020-07-14T22:00:00Z [URB-LIC-005] - Instancia de Solicitude 2020-07-14T22:00:00Z 2020-07-14T22:00:00Z [URB-LIC-005] - Solicitude de Declaración de Innecesariedade de Licenza para División ou Segregación. 2020-07-14T22:00:00Z [URB-LIC-006] - Instancia de Solicitude 2021-10-19T22:00:00Z 2021-10-19T22:00:00Z [URB-LIC-006] - Solicitude de Licenza de Empresas Subministradoras de Servizos Públicos en Dominio Público. 2021-10-19T22:00:00Z [URB-LIC-007] - Instancia de Solicitude 2020-07-14T22:00:00Z 2020-07-14T22:00:00Z [URB-LIC-007] - Declaración Responsable sobre un Proxecto de Execucion dun Proxecto Básico con Licenza Outorgada. 2020-07-14T22:00:00Z [URB-LIC-008] - Instancia de Solicitude 2020-07-14T22:00:00Z 2020-07-14T22:00:00Z [URB-LIC-008] - Certificado de Acreditación Técnica de Proxecto de Execución. 2020-07-14T22:00:00Z [URB-LIC-009] - Instancia de Solicitude 2020-07-14T22:00:00Z 2020-07-14T22:00:00Z [URB-LIC-009] - Solicitude de Acta de Aliñación e Rasante. 2020-07-14T22:00:00Z [URB-VAR-001] - Instancia de Solicitude 2021-09-28T22:00:00Z 2021-09-28T22:00:00Z [URB-VAR-001] - Solicitude de Certificación sobre Condicións Urbanísticas. 2021-09-28T22:00:00Z