Ordenanzas Fiscais Estas son as últimas entradas publicadas gl A) Impostos 2018-11-27T23:00:00Z 2018-11-27T23:00:00Z Ordenanzas Fiscais Reguladoras de Impostos. 2018-11-27T23:00:00Z B) Ordenanzas por Prestación de Servizos ou Realización de Actividades 2018-11-27T23:00:00Z 2018-11-27T23:00:00Z Ordenanzas Fiscais Reguladoras por Prestación de Servizos ou Realización de Actividades. 2018-11-27T23:00:00Z C) Ordenanzas Fiscais por Utilización Privativa ou Aproveitamento Especial do Dominio Público Local 2018-12-02T23:00:00Z 2018-12-02T23:00:00Z Ordenanzas Fiscais por Utilización Privativa ou Aproveitamento Especial do Domino Público Local. 2018-12-02T23:00:00Z D) Contribucións Especiais 2018-12-02T23:00:00Z 2018-12-02T23:00:00Z Contribucións Especiais. 2018-12-02T23:00:00Z E) Acordos Reguladores de Prezos Públicos 2018-12-02T23:00:00Z 2018-12-02T23:00:00Z Acordos Reguladores de Prezos Públicos. 2018-12-02T23:00:00Z