Regulamentos e Ordenanzas Non Fiscais Estas son as últimas entradas publicadas gl Ordenanzas Municipais de Medio Ambiente 2018-11-27T23:00:00Z 2018-11-27T23:00:00Z I) Disposicións Comúns. II) Ordenanza Municipal Reguladora dos Verquidos Non Domésticos de Augas Residuais. III) Ordenanza Municipal de Limpeza Pública e Tratamento de Residuos Sólidos Urbanos. IV) Ordenanza Municipal Reguladora de Contedores na Vía Pública. V) Ordenanza Municipal de Zonas Naturais e Espazos Verdes. VI) Ordenanza Municipal sobre Protección Contra a Contaminación Acústica (Derrogada pola ordenanza aprobada polo Pleno o día 25 de febreiro de 2003. BOP nº 172, do 8 de setembro). 2018-11-27T23:00:00Z Outros Regulamentos e Ordenanzas 2018-11-27T23:00:00Z 2018-11-27T23:00:00Z Regulamentos e Ordenanzas Non Fiscais. Outros Regulamentos e Ordenanzas (Concello de Vilanova de Arousa). 2018-11-27T23:00:00Z