Información sobre os Cargos Electos da Corporación Estas son as últimas entradas publicadas gl [01] - Acordo sobre Réximen de Dedicacións Exclusivas Información sobre os Cargos Electos da Corporación [2019]. [02] - Acordo sobre Asignacións Periódicas aos Grupos Políticos Información sobre os Cargos Electos da Corporación [2019]. [03] - Acordo sobre Dietas por Asistencia Sesións Información sobre os Cargos Electos da Corporación [2019]. [01] - Acordo sobre Renuncia a Incrementos de Dedicación Exclusiva Información sobre os Cargos Electos da Corporación [2020]. [01] - Aceptación Renuncia Réxime Exclusiva Nuria Morgade Pouso Información sobre os Cargos Electos da Corporación [2021]. [01] - Acordo do Pleno de 18-07-2022 sobre Dedicación Exclusiva da Concelleira Eliana Vidal Freire Información sobre os Cargos Electos da Corporación [2022]. [01] - Nomeamento de Tenentes de Alcalde 2023-07-04T22:00:00Z 2023-07-04T22:00:00Z Información Sobre os Cargos Electos da Corporación [2023]. 2023-07-04T22:00:00Z [02] - Delegacións Xenéricas de Áreas en Concelleiros/as 2023-07-04T22:00:00Z 2023-07-04T22:00:00Z Información Sobre os Cargos Electos da Corporación [2023]. 2023-07-04T22:00:00Z [03] - Acordo Sobre Réxime de Dedicacións Exclusivas no Concello para o Mandato 2023-2027 2023-07-04T22:00:00Z 2023-07-04T22:00:00Z Información Sobre os Cargos Electos da Corporación [2023]. 2023-07-04T22:00:00Z [04] - Acordo Sobre Creación de Postos de Traballo de Persoal Eventual para o Mandato 2023-2027 2023-07-04T22:00:00Z 2023-07-04T22:00:00Z Información Sobre os Cargos Electos da Corporación [2023]. 2023-07-04T22:00:00Z [05] - Nomeamento de Persoal Eventual 2023-07-04T22:00:00Z 2023-07-04T22:00:00Z Información Sobre os Cargos Electos da Corporación [2023]. 2023-07-04T22:00:00Z [06] - Acordo Sobre as Contías a Percibir polos Concelleiros pola súa Asistencia ás Sesións dos Distintos Órganos Colexiados 2023-07-04T22:00:00Z 2023-07-04T22:00:00Z Información Sobre os Cargos Electos da Corporación [2023]. 2023-07-04T22:00:00Z [07] - Asignacións Periódicas aos Grupos Políticos da Corporación 2023-07-04T22:00:00Z 2023-07-04T22:00:00Z Información Sobre os Cargos Electos da Corporación [2023]. 2023-07-04T22:00:00Z [08] - Integrantes da Corporación Municipal de Vilanova de Arousa no Mandato Corporativo 2023-2027 2023-07-16T22:00:00Z 2023-07-16T22:00:00Z Información Sobre os Cargos Electos da Corporación [2023]. 2023-07-16T22:00:00Z