Información sobre os Cargos Electos da Corporación Estas son as últimas entradas publicadas gl [01] - Acordo sobre Réximen de Dedicacións Exclusivas Información sobre os Cargos Electos da Corporación [2019]. [02] - Acordo sobre Asignacións Periódicas aos Grupos Políticos Información sobre os Cargos Electos da Corporación [2019]. [03] - Acordo sobre Dietas por Asistencia Sesións Información sobre os Cargos Electos da Corporación [2019]. [01] - Acordo sobre Renuncia a Incrementos de Dedicación Exclusiva Información sobre os Cargos Electos da Corporación [2020]. [01] - Aceptación Renuncia Réxime Exclusiva Nuria Morgade Pouso Información sobre os Cargos Electos da Corporación [2021]. [01] - Acordo do Pleno de 18-07-2022 sobre Dedicación Exclusiva da Concelleira Eliana Vidal Freire Información sobre os Cargos Electos da Corporación [2022].