headerheader-400header-800
Volver
I) Disposicións Comúns. II) Ordenanza Municipal Reguladora dos Verquidos Non Domésticos de Augas Residuais. III) Ordenanza Municipal de Limpeza Pública e Tratamento de Residuos Sólidos Urbanos. IV) Ordenanza Municipal Reguladora de Contedores na Vía Pública. V) Ordenanza Municipal de Zonas Naturais e Espazos Verdes. VI) Ordenanza Municipal sobre Protección Contra a Contaminación Acústica (Derrogada pola ordenanza aprobada polo Pleno o día 25 de febreiro de 2003. BOP nº 172, do 8 de setembro).

Data de publicación: 28/11/2018

Categoría: Regulamentos e Ordenanzas Non Fiscais

Tipo: Regulamentos e Ordenanzas Non Fiscais

Documentación:
  1. Descargar
    618,5 kB