headerheader-400header-800

Periodo Medio de Pago a Proveedores

A Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce o concepto de periodo medio de pago como expresión do tempo de pago da deuda comercial. No RD 635/2014 se desenrola a metodoloxía de cálculo deste, así como a sua publicidade e as condicións para a retención dos recursos dos réximes de financiación previstos na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Presupuestaria e Sustentabilidade Financiera.

Para máis información ao respecto se pode consultar o sitio web do Ministerio de Facenda:

http://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/PeriodoMedioPago/PeriodoMedioPago.aspx

 

Información do procedementoPeríodo Medio de Pagamento