headerheader-400header-800

Información sobre os Cargos Electos da Corporación

Retribucións

O Pleno do Concello, na sesión extraordinaria de 18.06.2015, en relación coa determinación de cargos en réxime de dedicación exclusiva, do seu réxime de dedicación efectiva e das súas retribucións, adoptou o seguinte acordo:

Establécense en réxime de dedicación exclusiva os seguintes cargos municipais:

  • Os membros do Goberno poderán desempeñar todos as súas funcións en réxime de dedicación exclusiva.
  • Os restantes Grupos Políticos poderán ter en réxime de dedicación exclusiva a 1 dos seus membros por cada 4 membros do Grupo Político ou resto de 3.
  • A suma dos dous apartados anteriores non poderá superar, en ningún caso, o máximo legal, nestes intres fixado en 15.

As cantidades determinadas conforme a este acordo son:

Alcalde: percibirá unha retribución bruta anua...

Non se atoparon resultados.